سرانه فضاهای عمومی

با توجه به استخراج میزان سرانه های کاربری های روستای خوانسارک از طرح هادی حاصل از دو روستای خوانسارک و پلارت لذا اطلاعات بصورت مجموع سرانه دو روستا آورده شده است

کاربری مسکونی:

این کاربری تمام مساکن روستایی در حال ساخت و مخروبه را در برمیگرد. وسعت اراضی مسکونی نسبت به کل ساخت و سازهای روستا معادل ۴/۳۵ درصد از سطح اراضی روستا معادل ۲۸۱۵۵۶ متر مربع می باشد. سرانه این کاربری ۹/۲۹ متر مربع است. این کاربری در تمام سطح روستا وجود دارد و مشکلی از نظر استقرار ندارند.

کاربری تجاری:

این کاربری در روستا سطحی معادل ۷۷۰۱ متر مربع با سرانه ۵/۲ متر مربع را دارا می باشد که نسبت به کل روستا ۹۷/۰ درصد می باشد. کاربری تجاری در سطح روستا پراکنده می باشند ولی تراکم واحدهای تجاری در اطراف محور بین روستایی بیشتر می باشد.

کاربری آموزشی:

کاربری ابتدایی

کاربری ابتدایی دارای مساحتی بالغ بر ۴۸۹۸ متر مربع می باشد که سرانه ی آن برابر با ۶/۱ متر مربع است. این کاربری در قسمت جنوب و شمال روستای خوانسارک و مرکز روستای پلارت استقرار یافته است

کاربری راهنمایی:

کاربری راهنمایی دارای مساحتی بالغ بر ۷۹۳۱ متر مربع که ۱ درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری معادل ۶/۲ متر مربع می باشد. این کاربری در قسمت مرکزی و شمالی روستای خوانسارک واقه شده است و از جمله مزایای آن می توان به دسترسی مناسب و همچنین مساحت مناسب اشاره کرد.

کاربری دبیرستان

کاربری دبیرستان دخترانه دارای مساحتی بالغ بر ۳۷۰۴ متر مربع که ۴۷/۰ درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری معادل ۲/۱ متر مربع می باشد. این کاربری در قسمت مرکزی روستای پلارت استقرار یافته است.

کاربری دانشگاه

کاربری آموزشی دانشگاه دارای مساحتی بالغ بر ۵۳۰۱۷ متر مربع که ۶۷/۶ درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری در قسمت شمالی روستای خوانسارک استقرار یافته است.

کاربری مذهبی(مسجد و حسینیه)

این کاربری شامل دو باب مسجد می باشد و سطحی معادل ۴۵۹۷ متر مربع با سرانه ۵/۱ متر مربع را داراست که نسبت به کل روستا ۶/۰ درصد می باشد. این دو مسجد در مرز روستای پلارت و جنوب روستای خوانسارک واقع شده است.

کاربری تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات در روستای پلارت و خوانسارک شامل مخابرات، پست بانک، غسالخانه و تعدادی آسیاب برنجکوبی می باشد که سطحی معادل ۱۴۱۶ متر مربع با سرانه ۵/۰ متر مربع و ۲/۰ درصد از سطح کل روستا را در برگرفته است.

کاربری درمانی

این کاربری شامل دو خانه بهداشت و یک مرکز بهداشتی و درمانی می باشد و سطحی برابر با ۵۰۲۹ متر مربع با سرانه ۶/۱ متر مربع را داراست که نسبت به کل روستا۶/۰ درصد می باشد. این کاربری در شمال غرب روستای خوانسارک و شرق روستای پلارت قرار دارد.

کاربری دامداری

این کاربری شامل تعدادی دامداری در روستا می باشد و مساحتی معادل ۴۱۲۶ متر را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری معادل ۴/۱ متر مربع برای هر نفر می باشد و ۵/۰ درصد از سطح کاربری های روستا را به خود اختصاص داده است. نزدیکی دامداری ها به بافت مسکونی روستا از جمله مشکلات موجود روستا می باشد و باید واحدهای دامداری روستا به مسکونی تبدیل گردد.

کاربری واحدهای صنعتی و کارگاهی

این کاربری شامل تعدادی کارگاه در و پنجره سازی و جوشکاری می باشد و سطحی معادل ۲۷۸۵ متر مربع با سرانه ۹/۰ متر مربع می باشد که نسبت به کل روستا ۴/۰ درصد می باشد. واحدهای کارگاهی عمدتا در کنار محور بین روستایی قرار گرفته اند.

کاربری انبار

این کاربری شامل تعدادی انبار در سطح روستا می باشد و سطحی معادل ۱۶۱۸ متر مربع با سرانه ۵/۰ متر مربع را دارا می باشد که نسبت به کل روستا ۲/۰ درصد می باشد. انبارهای روستا عمدتا در کنار محور بین روستایی قرار گرفته اند. دسترسی مناسب انبارها از جمله مزایای این واحدهای انباری است.

کاربری معابر

شبکه معابر داخل روستا که شامل معابر اصلی و فرعی است. ۳/۲۲ درصد از سطح روستا را دربرمیگیرد که معادل ۱۷۷۰۹۳ متر مربع می باشد و سرانه آن ۴/۵۸ متر مربع است.

کاربری اداری

این کاربری شامل دو واحد اداری می باشد و مساحتی معادل ۱۲۲۵ متر مربع را به خود اختصاص داده و دارای ۴/۰ مترمربع می باشدو ۱۵/۰ درصد از طح روستا را پوشش می دهد.

کاربری فرهنگی

این کاربری شامل یک کتابخانه در روستای پلارت می باشد و مساحتی معادل ۲۰۲ متر مربع را به خود اختصاص داده و دارای ۱/۰ متر مربع سرانه می باشد.

کاربری بایر

زمین های بایر روستا که در سطح روستا پراکنده هستند ۱۲ درصد از روستا را دربرگرفته اند. مساحت این زمین ها مجموعا معادل ۹۵۶۹۶ متر مربع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نوزده + ده =

فهرست